ارزش و سودآوری روزانه سهام ETF دولتی | ماشین حساب ای تی اف (ETF)

در ماشین حساب زیر تنها قیمت سهام دولتی خریداری شده خود را به تومان وارد کنید (مستطیل نخست) تا مبلغ و درصد سود امروز سهام خود را مشاهده نمایید.

جزئیات محاسبه سود سهام دولت 

نام سهام تعداد قیمت اخرین روزقیمت هر سهم با تخفیف 30 درصدیارزش سهام با لحاظ تخفیفقیمت سهم در9 خرداد ارزش سهام در 6 خرداد
بانک صادرات 297700000001532107231925348000000171451025780000000
بانک ملت 8490000001493710456886555710000017108145058732000000
بانک تجارت 373670000001490104338973781000000182468157408000000
بیمه البرز6800000001096676765219816000000109007412000000000
بیمه اتکائی امین37700000084745932223628860000065412465957000000